UNESCO

Introductie

Het UNESCO-IHE institute for Water Education is opgericht in 2003. Het instituut verricht onderzoek, verzorgt onderwijs en organiseert capaciteitsopbouw activiteiten op het gebied van water, milieu en infrastructuur. Het instituut is gevestigd in Delft, Nederland, en is eigendom van alle UNESCO-lidstaten. Het instituut faciliteert het grootste onderwijs van de wereld op het gebied van water en waterproblematiek. Tevens is het de enige instelling in het VN-systeem die bevoegd is om geaccrediteerd MSc -graden te verlenen. UNESCO-IHE is instrumenteel bij het versterken van de inspanningen van ander universiteiten en onderzoekscentra, om zo de kennis en vaardigheden van professionals, die werkzaam zijn in de watersector, te vergroten.

UNESCO-IHE en EARTH Concepts

UNESCO-IHE streeft naar een wereld waarin mensen hun water en natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier beheren. Tevens wil zij een wereld creëren waarin alle sectoren van de samenleving, in het bijzonder armen, kunnen genieten van de voordelen van de basis diensten. UNESCO-IHE onderstreept de visie en werkwijze van EARTH Concepts en helpt mee om EARTH Water en EARTH Coffee bekender te maken. Tevens zet UNESCO-IHE zich in om EARTH Concepts bij haar alumni netwerk van 15.000 leden en partners wereldwijd op de agenda te zetten. Om deze samenwerking te ondersteunen hebben de producten van EARTH Concepts het logo van UNESCO-IHE op alle verpakkingen staan.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van UNESCO-IHE.